Thuốc dùng trong rong kinh rong huyết

Thuốc dùng trong rong kinh
Rong kinh là hành kinh kéo dài hơn 1 tuần. Rong huyết là hiện tượng ra huyết ở bộ phận sinh dục không phải là kinh nguyệt, kéo dài hơn 1 tuần. Rong kinh kéo dài hơn 15 ngày gọi là rong huyết. Lúc này thường gọi là rong kinh-rong huyết. Chu kì kinh nguyệt thường có 28 ngày. Đầu chu kì (ngày 1-14): Estrogen tăng cao, gây nên hiện...